API (Aanspreekpunt integriteit)

 

Wat is een API?

De Aanspreekpersoon Integriteit (=API), is de persoon die je kan contacteren in onze organisatie als er sprake is van een integriteitsschending. Het kan gebeuren dat je iets meemaakt wat je niet fijn vindt, waarbij iemand over jouw grenzen heen gaat. Dat noemen we, met een moeilijk woord, grensoverschrijdend gedrag. Dat kan op een fysieke manier (bijvoorbeeld  agressie) maar ook psychologisch (bijvoorbeeld beledigen) of seksueel (bijvoorbeeld aanrakingen die je niet leuk vindt). Ook pesten valt daaronder. Allemaal gebeurtenissen en gedrag die helemaal niet OK zijn. Daarom vinden we het belangrijk dat je over zo’n zaken met iemand kan praten. Ook als je ziet dat er iets bij iemand anders gebeurt, vinden we dat je ergens terecht moet kunnen om daarover te praten. 

 

Wat doet een API?

De API is een eerste aanspreekpunt. Bij de API kan jij altijd je verhaal kwijt, ook als dit niet elders kan. De API biedt een luisterend oor.

De API luistert dus naar je vraag of verhaal, probeert de situatie goed in te schatten, behandelt je melding in alle vertrouwen en verwijst door wanneer nodig of verleent advies bij de mogelijke vervolgstappen.  Dit alles gebeurt steeds in overleg met de persoon die de melding doet. Ook wordt samen bekeken hoe de nazorg, preventieactiviteiten en ondersteuning het best aangepakt worden. 

Belangrijk om te weten: de API heeft vooral een adviserende rol, gaat altijd met grote zorg en discretie te werk, maar heeft geen beroepsgeheim. Als de API een melding krijgt die volgens hem of haar bedreigend is, en er dus mogelijk iemand in gevaar is, zal die de politie of een andere instantie contacteren. Opnieuw gebeurt dit wel altijd in overleg met de melder.

De API werkt ook aan preventie (bijv. pestbeleid) en is betrokken bij het integriteitsbeleid van Doof & Jong en zorgt voor de nodige opleiding en ondersteuning van de animatoren.

 

Wat doet een API niet?

  • De API is geen hulpverlener of psycholoog. De API behandelt elke melding naar het beste van zijn/haar kunnen maar zal indien nodig doorverwijzen naar bevoegde instanties of gespecialiseerde organisaties.
  • De API is geen detective. De API zal informatie verzamelen om de situatie zo goed mogelijk te kunnen inschatten om zo de situatie op de beste manier aan te pakken. De API zal de zaak echter niet tot in detail uitspitten en maakt steeds het onderscheid tussen nuttige en sensationele informatie. Het is ook niet de taak van de API om een schuldige aan te duiden.
  • De API is geen journalist. Het is niet de taak van de API om aan iedereen bij Doof & Jong verslag uit te brengen over de situatie of de procedure (behalve de betrokkenen). De API is discreet.
  • De API heeft geen beroepsgeheim, maar wel discretieplicht. Dat wil zeggen dat wat je zegt zoveel mogelijk vertrouwelijk blijft. Soms kan de API niet anders dan toch extra hulp in te schakelen, maar daar zal de API je altijd over informeren.

 

Wie kan er terecht bij de API?

Iedereen die op een bepaalde manier betrokken is bij Doof & Jong kan de API contacteren: begeleiders, deelnemers (kinderen en jongeren), ouders,... Iedereen kan een integriteitsschending melden, ook al ben je niet rechtstreeks betrokken.

 

Kan ik dan niet meer terecht bij de andere beroepskrachten, begeleiders en/of vrijwilligers?

Tuurlijk wel! Als je ergens mee zit, dan staan zij voor je klaar om je te helpen. Twijfel dus niet om ze aan te spreken. Wanneer de beroepskrachten en/of vrijwilligers zelf extra ondersteuning of hulp wensen, kunnen ook zij terecht bij de API’s.

 

Wie is API bij Doof & Jong en hoe kan ik ze bereiken?

Bij Doof & Jong hebben we 2 API's. Deze personen kan je altijd aanspreken als je iets kwijt wil. Je kan hen bereiken via hun persoonlijk mailadres. Stuur je liever een video of wil je videobellen? Laat het dan ook even weten via mail. De API kan dan een telefoonnummer met jou delen waarop je hun kan bereiken. 

 

 

Marie

marie.peeva@doofjong.be
 

   

Tess

tess.desmidt@doofjong.be