Buitenlandse kampen

Doof & Jong Vlaanderen is aangesloten bij de European Union of the Deaf Youth (EUDY), de Europese federatie van jeugdorganisaties voor dove kinderen en jongeren, en de World Federation of the Deaf Youth Section (WFDYS), de wereldfederatie van jeugdorganisaties voor dove kinderen en jongeren.

De belangrijkste doelen van deze federaties is het opkomen voor en beschermen van de rechten en kansen van dove jongeren in de wereld en Europa, en de persoonlijke ontwikkeling te stimuleren. Elke federatie organiseert op regelmatige basis in de zomer verschillende internationale of Europese kampen. WFDYS organiseert WFDYS Kinderkampen voor de leeftijd van 9 tot 12 jaar, WFDYS Junior Jeugdkampen voor de leeftijd van 13 tot 17 jaar en WFDYS Jeugdkampen voor de leeftijd van 18 tot 30 jaar. Al deze kampen worden om de vier jaar georganiseerd. De doelstellingen van de kampen zijn het bieden van leiderschapstraining voor dove jongeren, ondersteuning van jeugdorganisaties en belangenbehartiging, netwerken en culturele uitwisseling. Het draait allemaal om leiderschap, voorlichting over mensenrechten om gelijkheid na te streven, en het vieren van de taalkundige en culturele identiteit. Ook EUDY organiseert op regelmatige basis Europese kampen voor dezelfde leeftijdscategoriën. 

Doof & Jong vindt het belangrijk om kinderen en jongeren te stimuleren om deel te nemen aan deze kampen. De kampen zijn een enorme verrijking, de kinderen en jongeren maken er kennis met andere culturen, ontmoeten er kinderen en jongeren uit de hele wereld of Europa, leren bij over hun identiteit als dove jongere en kunnen heel wat ervaringen uitwisselen. Voor de kampen voor kinderen wordt er telkens een volwassen begeleider voorzien, die de groep Belgische kinderen begeleid op hun vlucht en tijdens het kamp. Hieronder vind je meer informatie over de komende kampen. Heb je vragen? Contacteer ons gerust via het contactformulier op onze website of via mail naar info@doofjong.be

Bekijk hieronder in deze video de getuigenissen van 2 Belgische deelnemers over hun deelname aan een WFDYS kamp ---> 

 

EUDY Junior Camp 2022 in Estland
 

                                        

Datum: tussen 14 en 21 augustus 2022
Leeftijd: van 13 tot 17 jaar.

Ben jij er klaar voor? Wil je graag mee?

DEELNEMERS: De leeftijd van de deelnemers aan het Junior kamp ligt tussen 13 en 17 jaar. De deelnemers moeten 13 jaar oud zijn voor de start van het kamp. We kunnen ook geen deelnemers accepteren die al 18 jaar zijn of het worden tijdens het kamp.

LEIDERS: Wij zijn op zoek naar dove leiders en/of gebarentaalgebruikers. De leiders moeten minstens 21 jaar oud zijn en moeten de Vlaamse gebarentaal goed beheersen. Er wordt van hen verwacht dat ze aanwezig zijn op de voorbereidende zoomvergadering voor de start van het kamp.

KAMPTHEMA: “Intersectionaliteit binnen een minderheid" Wat betekent intersectionaliteit? Intersectionaliteit is de erkenning dat iedereen unieke ervaringen heeft met discriminatie en onderdrukking en dat we rekening moeten houden met alles en iedereen dat mensen kan marginaliseren, zoals: geslacht, ras, klasse, seksuele geaardheid, fysieke mogelijkheden, etc (Womankind Worldwide, 2019). Als dove mensen hebben we discriminatie en onderdrukking ervaren vanuit de horende gemeenschap, maar doof zijn is niet de enige reden waarom we discriminatie ervaren. Er zijn verschillende vormen van discriminatie op grond van geslacht, etniciteit, klasse, religie, seksuele geaardheid, enz. in de dovengemeenschap. Daarom zullen we dit onderwerp uitgebreid behandelen op kamp. Het kamp heeft als doel het analyseren en illustreren van de interactie van verschillende posities van sociale ongelijkheid. Locatie: Valma holiday camp, Estland

KAMPPRIJS: De kampprijs zal afhankelijk zijn van het al dan niet ontvangen van subsidies van Erasmus+
Plan A: als het project door Erasmus+ is goedgekeurd, zal de kampprijs voor Belgische deelnemers 250 euro bedragen (dezelfde prijs voor leiders). De transportkosten kunnen in dit geval terug betaald worden.
Plan B: als het project niet wordt goedgekeurd door Erasmus+, zal de kampprijs voor Belgische deelnemers 450 euro (dezelfde prijs voor leiders) bedragen + transportkosten.

COVID-19 regels in Estland: deze zullen we uitgebreid behandelen in de laatste kampbrief van juni 2022 zodat de regels up to date zijn.

 

 

De uiterste inschrijfdatum is  1 april 2022.

Indien u nog vragen heeft, stuur een e-mail naar marie.peeva@doofjong.be
Marie helpt u graag verder.
 

 

EUDY Children Camp 2022 in Zermatt, Zwitserland

Datum: tussen 25 juli en 2 augustus 2022.
Leeftijd: 9 tot 12 jaar.
Ben jij er klaar voor? Wil je graag mee?

De deelnemers aan het kinderkamp moeten tussen 9 en 12 jaar oud zijn, dit volgens geboortejaar. De kinderen moeten 9 jaar zijn om aan het kamp te mogen deelnemen. Kinderen die voor de start van het kamp al 13 jaar zijn, worden niet toegelaten. Aan het kamp mogen maximaal 62 kinderen deelnemen uit 31 landen (30 volwaardige EUDY-leden en 1 waarnemend EUDY-lid). Dit betekent dat twee kinderen per land mogen deelnemen. Als er echter een tekort is aan inschrijvingen, kunnen twee extra kinderen worden toegelaten als "reserve".

LEIDERS: De leiders moeten tussen 21 en 30 jaar oud zijn, volgens het geboortejaar. De leiders moeten vloeiend zijn in IS (Internationale Gebarentaal) en in de gebarentaal van hun land. Ze worden geacht eerdere ervaring te hebben met het werken op kampen en/of met kinderen. De leider moet doof zijn. De taak van de leid(st)er is de zorg voor twee kinderen of twee kinderen plus 2 reservekinderen uit hun land. Een leider begeleidt hen bij aankomst en vertrek en zorgt ervoor dat de kinderen het goed hebben tijdens het kamp. Een leider heeft ook contact met de voogd van de kinderen.

KAMPTHEMA: Het kinderkamp richt zich op de volgende onderwerpen: klimaatverandering en milieu bescherming. Dit zijn de zaken waarmee onze samenleving te maken heeft. Het is belangrijk om kinderen bewust te maken over klimaatthema’s en hen actief te laten nadenken hierover. De uitdaging voor de kinderen tijdens dit kamp is samen na te denken over hoe we de natuur en onze aarde schoon kunnen houden. DIY (Do It Yourself) ideeën, methodes ontwikkelen,… We zullen onze creatieve geest aanspreken om te leren hoe we voor elkaar en voor onze planeet kunnen zorgen. Daarom luidt ons kampthema: Groene Handen.

INSCHRIJVINGSGELD: Het is erg belangrijk dat kinderen kunnen deelnemen aan ons kinderkamp, ongeacht de economische situatie van hun land. Daarom zijn we erg blij dat we deze onvergetelijke kampervaringen kunnen aanbieden aan een redelijke prijs. De prijs voor België is 200 EURO + transportkosten. Deze prijs is per persoon.

COVID-19: Helaas verspreidt het coronavirus zich nog steeds over de hele wereld. Echter, de situatie in Zwitserland is momenteel gunstig, het aantal gevallen neemt af, en de strenge maatregelen worden geleidelijk aan opgeheven. We hopen dus dat niets ons nog in de weg staat van het onvergetelijke kinderkamp. Om Zwitserland binnen te komen, moet men een bewijs voorleggen dat men gevaccineerd is, hersteld is of negatief getest heeft. Ook moet een reisformulier worden ingevuld. Kinderen onder de 16 jaar zijn vrijgesteld van de test, tenzij ze Zwitserland binnenkomen vanuit een land dat aanleiding geeft tot bezorgdheid. In dat geval moeten zij een test ondergaan voordat zij in een vliegtuig of bus stappen en ook na binnenkomst in Zwitserland (bijgewerkt tot 10 februari 2022).

Volgens de nieuwe verordening van EUDY vragen we alle leiders om ons te vertellen of ze gevaccineerd zijn of niet. Vul deze informatie in op het inschrijvingsformulier. De informatie zal vertrouwelijk behandeld worden, alleen de leden van het organisatiecomité hebben toegang tot deze informatie. Deze informatie zal alleen gebruikt worden als er een verandering is in de COVID regels in Zwitserland.

BELANGRIJKE OPMERKING: Deze informatie kan onderhevig zijn aan constante veranderingen, dus we raden u aan om dit te controleren voordat u het land binnen gaat. Indien een sneltest of PCR-test vereist is, zal deze door de deelnemers zelf vergoed moeten worden. EUDY, SDY en het organisatiecomité zijn niet verantwoordelijk voor zelftest of PCR test.

Indien u nog vragen heeft, stuur een e-mail naar marie.peeva@doofjong.be
Marie helpt u graag verder.

De uiterste inschrijfdatum is tot 20 maart 2022!

 

 

 

WFDYS kinderkamp in Uruguay

 

 

Het WFDYS organiseert het 5e WFDYS kinderkamp van 1 tot 7 oktober 2022 in Florida, Uruguay. 

Meer informatie over het komende kinderkamp is beschikbaar op de website https://childrencamp.wfdys.org/

*In deze period (van 1 tot  Oktober 2022 is een schoolplicht), aanbevelen wij  u aan om een email te sturen naar onze personeel en te vragen om een brief me uitgebreide uitleg over het WFDYS Kamp naar de school van uw kind en de school zal beslissen of het de moeite waard is om te gaan of niet. 
 

DEELNEMERS: De kinderen moeten tussen 9 en 12 jaar oud zijn. We zoeken 2 deelnemers (1 jongen en 1 meisje voor gendergelijkheid)

LEIDERS: De leider moeten tussen 21 en 30 jaar oud zijn.

KAMPTHEMA: "Discover many stars". Het kamp is een uitstekende gelegenheid om de verbeelding, creativiteit en het zelfvertrouwen van elk kind te stimuleren, door middel van speelse ervaringen en magische momenten. De kinderen worden aangemoedigd om hun verbeelding te laten vliegen tussen de sterren.

LOCATIE: Parque 17 de febrero, Los Pinos, Colonia

KAMPPRIJS: De prijs voor het kamp bedraagt 350 euro.

COVID-19: Vaccinatiecertificaat is verplicht.

VISUM: Iedere deelnemer is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar visum. (de prijs is ongeveer 30-50 euro, afhankelijk van de COVID-19 situatie)

Als u vragen heeft over deze brief of andere zaken, neem dan gerust contact op met mij als Doof & Jong Vlaanderen personeel, per e-mail: marie.peeva@doofjong.be of via info@doofjong.be 

 

 

 

Andere geplande kampen:

 

WFDYS Youth Camp 2023 in Jeju, Zuid Korea
thema: “Innovate the value & Contribute for the future of the youth deaf” 

Meer informatie over locatie, programma klik hier.

 

Over European Deafblind Union:

 

 

 

 

 

 

 

De European Deafblind Union (EDbU) is een Europese organisatie die Europese organisaties voor doofblinden samenbrengt. Het werd opgericht in 2003 als een internationale niet-gouvernementele en non-profitorganisatie. Op dit moment heeft EDbU 20 nationale organisaties als lid.  

 Als een echte stem van doofblinden in Europa is het fundamentele doel en de functie van de EDbU om te werken aan gelijkheid en volledige deelname aan de samenleving door doofblinden in alle Europese landen. Het motto is ‘’Niets over Doofblinden, zonder Dooflbinden’' 

EDbU heeft 3 fora: Jongerenforum, Vrouwenforum en Seniorenforum.  De EDbU is een Europees forum voor de uitwisseling van kennis en ervaring op het gebied van doofblindheid dat ook werkt aan het vergroten van de Europese solidariteit tussen doofblinde organisaties. 
 

Over Doofblind Vlaanderen 

Doofblind Vlaanderen is een vereniging die socio-culturele activiteiten organiseert voor de doofblinden. Dit zijn activiteiten, uitstappen, kampen, workshops, sport, lezingen en nog zoveel meer. 
 

Over Anna Timmerman 


 

Anna Timmerman vzw is de Vlaamse belangenvereniging rond doofblindheid. De vereniging werd in 1983 opgericht met het doel om de belangen te behartigen van doofblinde en slechthorend-slechtziende kinderen en volwassenen. Anna Timmerman is lid van EDbU sinds 2003. 

 

Het thema van dit EDbU Doofblind Jongeren Kamp is: ‘’Deafblind? And, so what!’’. De keuze voor dit thema werd gemaakt om (jonge) doofblinden te motiveren om hun doofblinde identiteit te ontwikkelen. Hier kunnen ze rolmodellen zoeken bij anderen zoals hen.  

Tijdens het kamp willen we echt een bewustzijn creëren over wat het potentieel is van doofblinden, wat hun rechten zijn en hoe ze naar hun eigen doofblinde identiteit kunnen kijken. 

Er komen doofblinden samen uit verschillende Europese landen. Op deze manier kan er een uitwisseling plaatsvinden van kennis en ervaring op Europees niveau. Er is een aanbod van workshops en activiteiten om iedereen te motiveren zijn/haar capaciteiten te durven ontwikkelen. Zo kan ieder voor zichzelf ontdekken welke mogelijkheden hij/zij heeft.  

Een ander doel dat we willen bereiken met dit kamp is om hun kennis en ervaring mee te nemen naar hun eigen land en daar een doofblinde ambassadeur te zijn.  We willen kennis en bewustzijn rond doofblindheid en rond communicatie met doofblinden verspreiden.  

Deelnemers van het kamp zullen actief op zoek gaan naar andere doofblinden in hun land om hen te informeren over de rechten van een doofblinde en hen bewust te maken van hun eigen doofblindheid. 

Het evenement vindt plaats op 2 locaties: 

Dworp & Brussel 

1.1) Het EDbU Youth Camp is in Dworp van 17 juni tot 22 juni 2022.  

Dworp is een dorp in de provincie Vlaams-Brabant, 20 km ten zuidwesten van Brussel. Dworp is gekend als een rustig en groen dorp.  

2.2) Op 22 juni zullen de deelnemers van het EDbU Youth Camp verhuizen naar het centrum van Brussel. Daar ontmoeten ze de deelnemers van het EDbU AGA en het Forum. 
 

Inschrijven 

  • Voor de doofblinde persoon. 
  • Wonen in Europa.
  • Per land kunnen er 4 deelnemers geregistreerd worden: 2 deelnemers en 2 reserve personen. 
  • De 2 deelnemers moeten een leeftijd hebben tussen 18 en 30 jaar oud. 
  • De 2 reserve personen mogen ouder zijn dan 30, maar met een maximum leeftijd van 40 jaar oud.  

Assistent 

Per doofblinde persoon mogen er 1 of 2 assistenten mee komen.  
Het verblijf en de maaltijden voor de assistenten is gratis. 
Als er geen mogelijkheid is in jouw land om ondersteuning te krijgen voor het meenemen van assistenten, neem zeker contact op: 

edbu2022@doofblind.vlaanderen  

 
Vervoerskosten 

De vervoerskosten van de doofblinde deelnemers zal terugbetaald worden door de organisatie. Gelieve ons een transportbewijs door te sturen.  Hierbij betalen wij enkel redelijke transportkosten terug. 
 

Registreren? 
Stuur ons een motivatiebrief (max 300 woorden) of een motivatievideo (max 2 minuten) naar marie.peeva@doofjong.be 

Deadline is 28 maart 2022!  

Een leuke tip: volg hen via Instagram: @edbuyc_2022