Wij zoeken jou voor ons nieuw bestuur!

 

Hallo iedereen,

 

Op 18 december 2021 organiseren we onze jaarlijkse open AV. Dan worden de nieuwe bestuursleden verkozen van Doof & Jong. Heb jij ook zin om lid te worden van het bestuur en mee te werken aan de toekomst van Doof & Jong? Ben je gemotiveerd om waardevolle ervaring op te doen in samenwerking met een leuke team? Stel jezelf alvast kandidaat!

 

Wat wordt verwacht van een bestuurslid?

  • 1x / maand vergaderen in Zwijnaarde
  • opvolgen van de taken van het personeel
  • financiën mee opvolgen
  • mee brainstormen

 

Verkiesbaarheidsvoorwaarden Raad van bestuur (RVB):

  • Er moeten minimum 3 bestuurders zijn (geen maximum)
  • Bestuurders moeten lid zijn van Doof Vlaanderen
  • Er kunnen max. 1/3 personen ouder dan 30 jaar verkozen worden als bestuurder
  • Mandaat voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en schatbewaarder: 2 jaar
  • Mandaat overige bestuurders: 1 jaar

 

Stuur je motivatievideo naar info@doofjong.be voor 10/12/2021.

Wij kijken ernaar uit!